Mini Konsert Keamanan : We Are The World

"We Are The World" adalah tema kepada konsert-mini keamanan yang bakal dianjurkan. Selain daripada berhibur, konsert ini bertujuan membawa mesej-mesej penting tentang keamanan sejagat, keburukan jenayah perang, perjuangan menentang kezaliman, dan kesatuan dan kebersamaan seluruh dunia menyumbang kepada mereka yang memerlukan.

Tema konsert ini mengambil inspirasi daripada lagu yang dipopularkan oleh Michael Jackson yang membawa mesej cukup mendalam dalam usaha membangkitkan perasaan prihatin dan semangat ingin menyumbang ke arah perubahan dunia yang lebih positif.

Lagu "We Are The World" telah dirakamkan semula beberapa kali dengan membawa semangat yang sama. Malah ia telah dialih-bahasa ke dalam beberapa bahasa termasuk bahasa latin dan Jepun.